Παρατείνεται κατά ένα μήνα η περίοδος υποβολής αιτήσεων στον Αναπτυξιακό