Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΛΙΒΕΡΑ ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ


Όπως δείχνουν  τα τελευταία στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, όσον αφορά τους νέους 15-24 ετών, καταγράφεται στην Ελλάδα, με ποσοστό που αγγίζει το 53,8% και  στην Ισπανία το 52,9%.
Όπως   επισημαίνει η σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανεργία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα έχει αυξηθεί κατά 50% από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.
Συγκεκριμένα, η ανεργία των νέων στην Ευρώπη αυξήθηκε από έναν μέσο όρο 15% τον Φεβρουάριο του 2008, σε 22,5% τον Ιούλιο του 2012. Μάλιστα πάνω από το 30% των άνεργων νέων στην Ένωση ήταν άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο.
Στην έκθεση τονίζεται  ότι η ΕΕ και τα κράτη- μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την υποστήριξη των νέων, οι οποίοι υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
ΠΗΓΗ: www.defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: